ZPLYNOVACÍ KOTEL NA ČERNÉ UHLÍ ATMOS AC25S
Ekologické teplovodní kotle ATMOS Kombi AC25S jsou určeny pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 20 - 26 kW. Kotle jsou konstruovány pro spalování černého uhlí OŘECH 1. Jako náhradní palivo můžeme použít kusové dřevo o délce 330, nebo hnědé a černé uhlí o větší velikosti (KOSTKA), hnědouhelné a dřevěné brikety. Kotel není určen pro spalování pilin a drobného dřevního odpadu. Lze ho spalovat jen v malém množství spolu s uhlím nebo polenovým dřevem. MAX.10%. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva, která je ve spodní části vybavena patentovanou otočnou roštovou mechanikou s přívodem sekundárního vzduchu. Spodní dohořívací prostor je vyložen keramickými tvarovkami pro optimální vyhoření všech spalitelných látek. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, osazený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Ve vrchní části spalinového kanálu je odtahové hrdlo pro připojení na komín s odtahovým ventilátorem. V zadní části kotlů je kanál přívodu primárního a sekundárního vzduchu opatřený regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu FR 124. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování.TECHNICKÁ DATA:
TYP ATMOS KOMBI
  AC25S
Výkon na černé uhlí kW 20-26
Výkon na dřevo kW 15-20
Hmotnost kotle kg 235
Objem vody l 45
Obsah násypky dm3 66
Elektrický příkon W 50
Elektrická síť V/Hz 230/50
Předepsané palivo černé uhlí - ořech 1 o výhřevnosti 18-28 MJ/kg
Náhradní palivo suché dřevo Ø 50-120 mm, o vlhkosti 12-20%
Max. délka dřeva mm 330
Min.teplota vratné vody °C 65
Účinnost % 84
Kvalita spalování - CO mg/m3 <500
Třída kotle - 3ROZMĚRY: AC25S
A 1180
B 770
C 590
D 872
E 152
F 65
G 200
H 933
CH 220
I 190
J 6/4"
 

návrat na předchozí stranu návrat na začátek strany hostomsky.p@hostomsky.cz