MORSØ - CENÍK

Model Uvolňování
tepla
Typ Cena v Kč
vč.20% DPH
Ř A D A    C L A S S I C
1412 Sálavá Veverka, terciární vzduch 24 151,00
1442 Konvekční   Veverka, terciární vzduch 28 588,00
1442 Konvekční Žebra, terciární vzduch 28 588,00
1452 Sálavá Obložení z kamene - boky - horní deska 43 956,00
2110 Sálavá Žebra 31 734,00
2140 Konvekční Veverka, terciární vzduch 44 864,00
2140 Konvekční Žebra, terciární vzduch 44 864,00
3142 Konvekční Veverka, terciární vzduch 42 302,00
3142 Konvekční Hladká, terciární vzduch 42 302,00
3440 Konvekční Veverka, terciární vzduch 50 400,00
3440 Konvekční Hladká, terciární vzduch 50 400,00
Ř A D A    S P E C I Á L
1126 Konvekční Žebra 55 463,00
2B CLASSIC Sálavá Veverka, terciární vzduch 46 376,00
2B STANDARD Sálavá Veverka, terciární vzduch 26 118,00
2B STANDARD Konvekční Veverka, terciární vzduch 29 143,00
3610 Sálavá Žebra, přikládání z boku, terciární vzduch 84 000,00
Ř A D A    N O V Á    G E N E R A C E
5448 Konvekční Prosklená dvířka, terciární vzduch 60 990,00
5470 Konvekční Prosklená dvířka, terciární vzduch 57 820,00
6140 Konvekční Barva černá nebo šedá, terciární vzduch 43 139,00
6143 Konvekční Barva černá nebo šedá, terciární vzduch 49 866,00
6148 Konvekční Pevná noha, barva černá nebo šedá, terciární vzduch 50 400,00
6170 Konvekční Závěsná, barva černá, terciární vzduch 49 361,00
7642 Konvekční Barva černá, terciární vzduch 68 904,00
7644 Konvekční Barva černá, terciární vzduch 68 904,00
7644 Konvekční Pevná noha, barva černá, terciární vzduch 63 882,00
7670 Konvekční Závěsná, barva černá, terciární vzduch 59 980,00
8140 Konvekční Barva černá nebo šedá, terciární vzduch 60 484,00
8142 Konvekční Zásobník na dřevo, barva černá nebo šedá, terciární vzduch 65 213,00
8148 Konvekční Pevná noha, barva černá nebo šedá, terciární vzduch 70 984,00
8147 Konvekční Otočná noha, barva černá nebo šedá, terciární vzduch 75 398,00
8150 Konvekční Zásobník na dřevo, obložení z kamene mastek, terciární vzduch 105 500,00
8170 Konvekční Závěsná na zeď, barva černá, terciární vzduch 76 790,00
8180 Konvekční Barva černá, terciární vzduch 69 841,00
8182 Konvekční Zásobník na dřevo, barva černá, terciární vzduch 74 520,00
8188 Konvekční Pevná noha, barva černá, terciární vzduch 83 627,00
8189 Konvekční Závěsná na zeď, barva černá, terciární vzduch 86 240,00

 

změna cen vyhrazena
návrat návrat na začátek strany